تشک فونیکس پد

  • الیاف: ضد حساسیت، ضد تعریق و انتی باکتریال

گارانتی : 7 سال

7,100,000 تومان

گارانتی : 7 سال

7,900,000 تومان

گارانتی : 7 سال

9,500,000 تومان

گارانتی : 7 سال

11,100,000 تومان

گارانتی : 7 سال

12,600,000 تومان

گارانتی : 7 سال

14,200,000 تومان

گارانتی : 7 سال

15,800,000 تومان

سیستم فنربندی این تشک میکرو پاکت اسپرینگ می باشد. از نقطه نظر درجه سفتی، رویه ی تشک به دلیل پد HR متمایل به نرم می باشد اما زیرتشک متوسط است. 

پارچه تشک مخمل پرزدار با رعایت تمام شاخص ها، اکسیژن رسانی بالایی دارد.

از تشک های بسیار مقاوم در این دسته بندی می باشد.


مشخصات لایه:
الیاف ضد حساسیت، ضد تعریق و انتی باکتریال
هسته مرکزی:
اسکلت داخلی چند لایه با تراکم های مختلف
ویژگی:
HR پد سانت5